Nou Premi SCU
“La Societat Catalana d’Urologia et porta a l’Europeu”

Primera Convocatòria

Curs acadèmic 2018-2019

L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’actualització teòrica dels membres de la Societat Catalana d’Urologia (SCU) i fomentar l’assistència a les 4 sessions ordinàries del curs acadèmic 2018-19.

 

La dotació del premi consisteix en la inscripció, el desplaçament i l’allotjament per assistir al Congrés Anual de l’Associació Europea d’Urologia (EAU) de l’any 2020 (Annual European Association of Urology Congress).

 

Bases de la convocatòria

 

 1. Per optar al premi és imprescindible ser soci de la SCU i estar al corrent del pagament de totes les quotes. En aquesta convocatòria, no hi podran participar els membres de l’actual Junta directiva de la SCU.

 

 1. El guanyador es decidirà per un sistema de puntuació basat en la resposta a uns qüestionaris i en l’assistència presencial a les 4 sessions ordinàries que es tindran lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

 

 1. El lloc, data i horari de les 4 sessions ordinàries del curs acadèmic 2018-19 es publicaran a la pàgina web de la SCU. Podran ser modificats segons criteri de la Junta directiva de la SCU.

 

 1. La puntuació s’atorgarà en base al següent criteri:

 

 1. 1 Qüestionaris:
  Al finalitzar cada sessió ordinària, s’oferirà la possibilitat de contestar un qüestionari sobre la temàtica tractada aquell dia. Cada qüestionari tindrà 6 preguntes amb 4 possibles respostes i es disposarà de 10 minuts per contestar-lo. Per tant, al final del curs acadèmic s’hauran pogut contestar un total de 4 qüestionaris. Per cada pregunta encertada s’atorgarà 1 punt, i per cada resposta errònia es restaran 0,25 punts. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 24 punts.

 

 1. 2  Assistència:
  Es valorarà l’assistència de forma presencial a les sessions ordinàries de la SCU que tenen lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 10 punts, segons el següent criteri:

 

 • Assistència presencial a 1 de les 4 sessions ordinàries: 1 punt
 • Assistència presencial a 2 de les 4 sessions ordinàries: 3 punts
 • Assistència presencial a 3 de les 4 sessions ordinàries: 6 punts
 • Assistència presencial a totes 4 sessions ordinàries: 10 punts

 

 1. La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts en els apartats 4.1 i 4.2.
  La puntuació màxima que es podrà obtenir és de 34 punts.

 

 1. En cas d’empat, el guanyador es decidirà per sorteig entre els socis de la SCU que hagin obtingut la màxima puntuació.

 

 1. El nom del guanyador es donarà a conèixer durant el sopar institucional del Simposi de la SCU de l’any 2019. La data i el lloc es publicaran pròximament a la pàgina web de la SCU.

 

 1. La decisió de la Junta directiva de la SCU serà inapel·lable.
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© SOCIETAT CATALANA D'UROLOGIA