INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DURANT EL SIMPOSI
---PRÈVIA ACCEPTACIÓ DE LA JUNTA--

 

COMUNICACIONS ORALS

 • El temps establert és de màxim 5 minuts d’exposició i 3 minuts de discussió.

Per donar cabuda a totes les presentacions, els moderadors es mantindran molt estrictes en quant al temps d’exposició, per tant, passats els temps establerts, donaran per acabada l’exposició.

 • La sala estarà equipada amb un ordinador amb PowerPoint i canó de projecció. Haureu de fer el lliurament de la vostra presentació en PowerPoint en un Pendrive USB a la Secretaria del Congrés, com a mínim 2 hora abans que comenci la sessió. En el cas de la sessió de dissabte a les 9 h, s’haurà de lliurar el dia anterior, o com a mínim 1/2 hora abans.
 • Us recordem que per poder fer la presentació heu d’estar inscrits al Congrés i que per poder optar als premis, també cal que el primer o el segon autor/a siguin socis/es de la SCU.

VÍDEOS

 • El temps establert és de màxim 7 minuts d’exposició i 2 minuts de discussió.
 • El vídeo haurà de lliurar-se en un DVD o en un Pendrive USB en format estàndard multimèdia (mp4, wmv) com a mínim 2 hores abans que comenci la sessió. En el cas de la sessió de dissabte a les 9 h, s’haurà de lliurar el dia anterior o com a mínim 1/2 hora abans.
 • Us agrairem que també lliureu una còpia del vídeo en DVD a la Secretaria del Congrés per poder-lo guardar a la videoteca de la Societat Catalana d’Urologia.
 • Us recordem que per poder presentar-lo heu d’estar inscrits al Congrés i que per poder optar als premis, també cal que el primer o el segon autor siguin socis de la SCU.

PÒSTERS

 • El temps establert de presentació és de 3 minuts d’exposició i 2 minuts de discussió. 
   
 • La sala estarà equipada amb ordinador amb PowerPoint i canó de projecció. Haureu de fer el lliurament de la vostra presentació en PowerPoint en un Pendrive USB a la Secretaria del Congrés, com a mínim 2 hores abans que comenci la sessió. En el cas de la sessió de dissabte a les 9 h, s’haurà de lliurar el dia abans o com a mínim ½ hora abans.
   
 • Us recordem que per poder presentar-lo heu d’estar inscrits al Congrés i que per poder optar als premis, també cal que el primer o el segon autor siguin socis de la SCU.
   

L'exposició de pòsters durant el Simposi serà en format digital en pantalles tàctils. 


Per a l'elaboració del pòster digital, si us plau, llegiu i seguiu atentament aquestes instruccions :

 1. Descarregueu-vos la plantilla en Power Point que trobareu aquí a sota.
  Només s'exposaran els pòsters fets amb aquesta plantilla.
 2. El pòster ha de ser en format vertical de mides 52 cm d'ample x 86 cm d'alt.
 3. Feu el pòster amb només 1 diapositiva.
 4. Recomanem que la mida de la lletra sigui 16 pts. o superior, i NO fer servir 
  text en cursiva si no és del tot imprescindible.
 5. Utilitzeu fonts (tipografies) tipus Arial, Verdana o Tahoma.
 6. Seleccioneu un fons llis, sense ornaments, i en un color que contrasti amb el text per facilitar-ne la lectura.
 7. Guardeu el document en format .ppt posant-hi com a nom el Número de pòster  (P_00) que us hagi estat assignat per a la presentació i que haureu rebut en el correu d'acceptació enviat per la Secretaria.
 8. Envieu abans del 9 d'abril de 2018 el document en Power Point per e-mail a secretariascurologia@grupcongres.com.
 9. Amb l’enviament del document  l’autor accepta explícitament que aquest pòster posteriorment pot ser publicat a la pàgina web de la SCU.
  En cas de no voler que es publiqui, envieu un correu a la Secretaria tot informant per escrit de la NO acceptació. 
DESCARREGAR PLANTILLA PÒSTER
Plantilla_Poster_Simposi_SCU.ppt
Presentación Microsoft Power Point [333.5 KB]

TESIS

 1. L’autor dipositarà un exemplar complet de la seva Tesi a la Secretaria de la SCU.
  La data límit és dilluns 19 de març de 2018.
 2. L’autor ha de ser soci de la SCU i estar-ne al corrent dels pagaments.
 3. Caldrà aportar el “Certificat Universitari Oficial” on constarà la data de defensa i lectura.
 4. La qualificació per optar al Premi ha de ser de “Cum Laude”, llegida el curs acadèmic anterior al Simposi i d'una universitat pública o privada, de l’Estat espanyol o estrangera.
 5. El premi no es pot declarar desert. En cas de que només hi hagués una tesi, aquesta obligatòriament haurà de ser presentada.
 6. El premi no es pot compartir.
 7. L’autor haurà de presentar-la ell personalment, i només en cas d’estrictes circumstàncies la podrà presentar el seu Director i només ell, previ vist-i-plau del Jurat i justificació davant el públic assistent per part del lector.
 8. El Jurat estarà format per un mínim de dos membres i sempre en possessió del grau de Doctor en Medicina i Cirurgia i un secretari que pot estar lliurat d’aquest extrem. Un dels membres ha de ser obligatòriament el Director de la revista Annals d’Urologia qui proposarà i consensuarà amb la Junta Directiva el segon membre del Jurat.
 9. Per motius ètics i legals, ni la Junta Directiva de la SCU, ni els membres del Jurat mantindran cap mena de relació ni amb l’autor de la tesi ni amb el seu entorn pel que fa al procediment fins que es faci pública la resolució del Jurat.
 10. El secretari comprovarà, previ a la lectura, que s'acompleix amb aquest reglament i comunicarà al president de la SCU el resultat del veredicte.
 11. La decisió del Jurat és inapel·lable.
 12. En el moment d’entregar la tesi, l’autor serà assabentat d’aquest reglament i si s’escau de les seves obligacions amb la Hisenda Pública.
 13. Caldrà que l'autor signi una còpia del reglament, la qual quedarà en poder de la Secretaria de la SCU.

PERÍODE PER A L'ENVIAMENT DE TREBALLS ONLINE 

FINALITZAT EL 18 DE MARÇ

 

NORMATIVA

 1. Les comunicacions es poden enviar en català o en castellà.
 2. Només es poden enviar online a través del formulari corresponent. 
  No s’admetran les enviades ni per fax ni per e-mail.
 3. Un cop enviada la comunicació, rebreu automàticament un correu electrònic
  de confirmació.
 4. La data límit per a l'enviament de treballs és diumenge
  18 de març de 2018
  .
 5. Igualment, podreu entrar-hi correccions online fins al 18 de març de 2018.
 6. La Junta Directiva de la SCU serà l’encarregada d’avaluar els treballs rebuts.
 7. La Secretaria Tècnica informarà a l’autor/a, o a la persona de contacte,
  per e-mail entre el 21 i el 23 de març de  2018, si el treball ha estat acceptat.
  En cas afirmatiu, també s'indicarà el dia i l'hora de la presentació.
 8. L’autor/a presentador/a ha de facilitar les seves dades personals: nom i cognoms, centre de treball, telèfon i correu electrònic.
 9. És imprescindible que l’autor/a presentador/a estigui inscrit/a al Simposi.
 10. Per optar al premis de la SCU, és imprescindible que el primer o segon autor, o autores, siguin socis de la Societat Catalana d’Urologia.


INSTRUCCIONS PER A L'ENVIAMENT DELS TREBALLS

 1. Primer de tot, us haureu de donar d'alta com a usuari a l'apartat "Alta d'autors" del menú de dalt del formulari.
 2. EL TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ S’HA D’ESCRIURE EN MAJÚSCULES.
  (màx 250 caràcters)
 3. Si us plau, no feu servir abreviatures en el títol.
 4. Escriviu el nom complet de cada un dels autors. Numerereu els centres de treball al qual pertanyen i escriviu els noms dels Centres.
 5. És imprescindible que indiqueu a quin format de presentació opteu:
  ORAL, VÍDEO o PÒSTER
 6. S’admeten un màxim de 3.000 caràcters.
 7. Els vídeos que es presentin durant el Simposi han de tenir una durada màxima de 7 minuts.
 8. S'hi poden incloure 2 gràfics i/o fotos.
 9. La comunicació s’ha d’estructurar en:
  1. Objectius
  2. Mètode
  3. Resultats
  4. Conclusions
 10. Es poden utilitzar abreviatures estàndard. La primera vegada que s’utilitzi una abreviatura no habitual, s’haurà d’expressar entre parèntesi després d'haver escrit la paraula completa.
 11. Si s'hi esmenten fàrmacs, cal utilitzar-ne els noms genèrics.
 12. Tingueu en compte que els textos es publicaran en el llibre d'abstracts 
  tal qual els hagueu enviat.
 13. Per a qualsevol aclariment, podeu contactar per correu amb la Secretaria Tècnica: secretariascurologia@grupcongres.com

 

Entre els dies 21 i 23 de març, rebreu un correu per informar-vos
si el vostre treball ha estat acceptat per la Junta per ser presentat durant el Simposi.  En cas afirmatiu, en aquest mateix correu se us indicarà el format, el número de presentació, el dia, l'hora i la sala.

 

 

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Societat Catalana d'Urologia