NORMATIVA PRESENTACIÓ DE TREBALLS DURANT EL SIMPOSI

---PRÈVIA ACCEPTACIÓ DE LA JUNTA--

VÍDEOS

 1. El temps establert és de màxim 7 minuts d’exposició i 2 minuts de discussió.
 2. El vídeo haurà de lliurar-se en un DVD o en un Pendrive USB en format estàndard multimèdia (mp4, wmv) com a mínim 1 hora abans que comenci la sessió. 
 3. Us agrairem que també lliureu una còpia del vídeo en DVD a la Secretaria del Congrés per poder-lo guardar a la videoteca de la Societat Catalana d’Urologia.
 4. Us recordem que per poder presentar-lo heu d’estar inscrits al Congrés i que per poder optar als premis, també cal que el primer o el segon autor siguin socis de la SCU.

 

PÒSTERS

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS

1. Cal que us descarregueu la plantilla de presentació en Power Point que haureu d’utilitzar per a la presentació del pòster.

2. La presentació del pòster pot tenir un màxim de 3 diapositives (1 caràtula títol + 2 diapos).

3. El temps establert de presentació ha estat de 2 minuts d’exposició i 2 minuts de discussió. 

4. La sala estarà equipada amb ordinador amb PowerPoint i canó de projecció. Haureu de fer el lliurament de la vostra presentació en PowerPoint en un Pendrive USB a la Secretaria del Congrés, com a mínim 1 hora abans que comenci la sessió. 

5. Per tal de no alterar el programa de Simposi, NO s’admetran sol·licituds de canvis de dia, ni de sessió.

6. Us recordem que per poder presentar-lo heu d’estar inscrits al Congrés i que per poder optar als premis, també cal que el primer o el segon autor siguin socis de la SCU.

 

EXPOSICIÓ DIGITAL DE PÒSTERS
L'exposició de pòsters durant el Simposi serà en format digital en pantalles tàctils.

Per a l'elaboració del pòster digital, si us plau, llegiu i seguiu atentament aquestes instruccions:

 

1. Descarregueu-vos la plantilla d'exposició en Power Point (és diferent de la plantilla per a la presentació):

2. Només es podran exposar els pòsters fets amb aquesta plantilla. 

3. El pòster ha de ser en format vertical de mides 52 cm d'ample x 86 cm d'alt.

4. Feu el pòster amb només 1 diapositiva.

5. Recomanem que la mida de la lletra sigui 16 pts. o superior, i NO fer servir text en cursiva si no és del tot imprescindible.

6. Utilitzeu fonts (tipografies tipus Arial, Verdana o Tahoma.

7. Seleccioneu un fons llis, o sense gaires ornaments, i en un color que contrasti amb el text per facilitar-ne la lectura.

8. Guardeu el document en format .ppt amb el nom del número de pòster que us hagi estat assignat per a la presentació.

9. Envieu el document per a l'exposició en Power Point per e-mail a l’adreça secretariascurologia@grupcongres.com

10. La data límit per a l’enviament és el diumenge 12 d’abril de 2020.

11. Amb l’enviament del document l’autor accepta explícitament que aquest pòster posteriorment podrà ser publicat a la pàgina web de la SCU. En cas de no voler que es publiqui, envieu un correu a la Secretaria tot informant per escrit explícitament de la NO acceptació. 

 

TESIS

 1. L’autor dipositarà un exemplar complet de la seva Tesi a la Secretaria de la SCU.
  La data límit és el divendres 27 de febrer de 2020.
 2. L’autor ha de ser soci de la SCU i estar-ne al corrent dels pagaments.
 3. Caldrà aportar el “Certificat Universitari Oficial” on constarà la data de defensa i lectura.
 4. La qualificació per optar al Premi ha de ser de “Cum Laude”, llegida el curs acadèmic anterior al Simposi i d'una universitat pública o privada, de l’Estat espanyol o estrangera.
 5. El premi no es pot declarar desert. En cas de que només hi hagués una tesi, aquesta obligatòriament haurà de ser presentada.
 6. El premi no es pot compartir.
 7. L’autor haurà de presentar-la ell personalment, i només en cas d’estrictes circumstàncies la podrà presentar el seu Director i només ell, previ vist-i-plau del Jurat i justificació davant el públic assistent per part del lector.
 8. El Jurat estarà format per un mínim de dos membres i sempre en possessió del grau de Doctor en Medicina i Cirurgia i un secretari que pot estar lliurat d’aquest extrem. Un dels membres ha de ser obligatòriament el Director de la revista Annals d’Urologia qui proposarà i consensuarà amb la Junta Directiva el segon membre del Jurat.
 9. Per motius ètics i legals, ni la Junta Directiva de la SCU, ni els membres del Jurat mantindran cap mena de relació ni amb l’autor de la tesi ni amb el seu entorn pel que fa al procediment fins que es faci pública la resolució del Jurat.
 10. El secretari comprovarà, previ a la lectura, que s'acompleix amb aquest reglament i comunicarà al president de la SCU el resultat del veredicte.
 11. La decisió del Jurat és inapel·lable.
 12. En el moment d’entregar la tesi, l’autor serà assabentat d’aquest reglament i si s’escau de les seves obligacions amb la Hisenda Pública.
 13. Caldrà que l'autor signi una còpia del reglament, la qual quedarà en poder de la Secretaria de la SCU.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Societat Catalana d'Urologia