Història

La història de la Societat Catalana d'Urologia va estretament lligada amb la de l’Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears.

 

La primera llavor del que és ara l’Acadèmia es va plantar el 15 de gener de 1872, quan un grup d’estudiants de Medicina, descontents amb el tipus de docència que s’impartia a la facultat, varen formar el que anomenaren ‘El Laboratorio‘.

 

Aquesta idea d’agrupació, dirigida a complementar la deficient docència rebuda, va ser molt ben vista per alguns catedràtics, els quals s’hi van afegir.

L’any 1877, un grup de metges catalans il·lustres varen crear l’Acadèmia de Ciències Mediques i el 5 d’abril de 1878 es fusionaren amb ‘El Laboratorio‘.

 

Això era un fet natural, atès que totes dues institucions tenien la mateixa finalitat: promoure el desenvolupament de les Ciències de la Salut. La voluntat de l’Acadèmia és aglutinar totes aquelles disciplines de la salut sota un mateix paraigües.

 

Així doncs, la Societat Catalana de Cirurgia i la Societat Catalana de Pediatria, que havien nascut de manera independent, tot i no perdre la seva identitat, també van passar a formar part de l’Acadèmia.

 

Actualment, l’Acadèmia compta amb una vuitantena de Societats i Associacions, que tenen un paper principal en el govern d'aquesta Institució.

La primera Associació d’Uròlegs Catalans, que amb el temps esdevindria la Societat Catalana d’Urologia, fou creada l’abril de 1944 i el seu primer president va ser el Dr. Francesc Serrallach Julià.

 

La nostra Societat ha mantingut, al llarg del temps, reunions i sessions científiques per tal de estar al dia dels avenços de la nostra disciplina.

 

La filosofia de l’Acadèmia contempla la realitat de les comarques catalanes i per aquest motiu es creen las seves filials. Quasi una vintena són ubicades en el territori català.

 

L’any 1967, s’afegeix a l’Acadèmia la filial de Palma de Mallorca i és aleshores quan la institució passa a anomenar-se Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears. Altres filials de les Illes se sumen a aquesta iniciativa, com també ho fa la Societat Andorrana de Ciències.

 

L’Acadèmia està oberta a totes aquelles disciplines relacionades amb la salut. Amb aquesta intenció, l’any 1976 s’estableix a Perpinyà aquesta interrelació entre tots aquests professionals.

 

L’Acadèmia com a entitat unificadora de tots el professionals de la salut, ofereix a tots els seus membres, sigui quina sigui la Societat o Associació a la que pertanyen, tots els recursos de què disposa, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de les respectives branques del coneixement sanitari.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Societat Catalana d'Urologia